به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

ترجمه تخصصی متون حقوقی

موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده در زمینه ترجمه اوراق و اسناد حقوقی خود، همکاران ومشتریان گرامی با دارالترجمه رسمی دانا همکاری می نماید .

این موسسه آمادگی ترجمه رسمی کلیه اسسناد و اوراق از قبیل : قراردادهای حقوقی ، بازرگانی و دولتی – اسناد سجلی – اسناد مالکیت – مدارک دانشگاهی و…  .

خدمات ترجمه رسمی از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس و ترجمه همزمان در ایران و کلیه نقاط جهان .(Consecutive Interpreting)

ترجمه متون حقوقی

معرفی دارترجمه دانا :

دارالترجمه رسمی دانا توسط یکی از اعضاء موسسه رسمی زبانشناسان انگلیس موسوم به Chartered Institute of Linguists مدیریت می شود.کلیه مدارک ترجمه شده به مهر رسمی و امضای شخص فوق خواهد بود.

مدارک ترجمه شده در کلیه محاکم بین المللی و نهاد های دولتی اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی قابل ارائه واعتبار می باشد.

 

مزایای ترجمه توسط این موسسه :

کیه اسناد ترجمه شده اولا از لحاظ نگارش حقوقی چک می شوند  ثانیا چون ترجمه توسط یک دارالترجمه انگلیسی انجام شده است در کلیه کشورهای جهان قابل اعتبار می باشد ثالثا  ترجمه ارائه شده قابل استناد در کلیه محاکم بین المللی می باشد.