به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

پذیرش پرونده حقوقی (قبول دعاوی)

قبول پرونده :

 

مراحل پذیرش پرونده توسط موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت،جعفرزاده   با بررسی اولیه توسط وکلا و کارشناسان مجرب موسسه ، آغاز می گردد. پس از بررسی مقدماتی پرونده ، نظریه اجمالی به ذینفع و متقاضی استفاده از خدمات حقوقی مؤسسه اعلام می شود. در صورت تمایل ذینفع و توافق دوجانبه ، پرونده به یک یا چند تن از وکلای مورد تایید که با موسسه همکاری میکنند ارجاع می گردد و قرارداد وکالت تنظیم می شود.

این مؤسسه در موضوعات و موارد زیر خدمات حقوقی ارائه کرده و پرونده می پذیرد :

 

 

الف ) پرونده های تخصصی بین المللی :

 

 

ب ) پرونده های تخصصی داخلی :

 

 

ج ) روش های دریافت و ارسال پرونده :