به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل با ضرایب آنها

موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت   …………..    www.jafarzadehlawfirm.com

حقوق تجارت بین الملل

زبان عمومي و تخصصي:

   1ـ Law made simple، ترجمه اسماعيل صغيري (نشر ميزان)

   2ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقي رفيعي (انتشارات مجد)

   3ـ Law texts، دكتر گودرز افتخار جهرمي

   4ـ Oxford’s law dictionary

   5ـ 504 words

   6ـ Essential words for Toefl

   * جهت مطالعه‌ي زبان تخصصي مطالعه هريك از كتب فوق كفايت مي‌كند.

   حقوق مدني:

   1ـ اشخاص و محجورين (دكتر اسدالله امامي و قاسم‌زاده) 2ـ اموال و مالكيت (دكتر كاتوزيان)،3ـ اعمال حقوقي (دكتر كاتوزيان) 4ـ وقايع حقوقي (دكتر كاتوزيان) 5ـ مختصر حقوق خانواده (دكتر صفايي) 6ـ درس‌هايي از عقود معين 1 (دكتر كاتوزيان)  7ـ درس‌هايي از عقود معين 2 (دكتر كاتوزيان)   8ـ كتاب شفعه و وصيت و ارث (دكتر كاتوزيان) و مبحث ارث از كتاب ارث (دكتر شهيدي)

    منبع تكميلي: قانون مدني در نظم حقوقي كنوني (دكتر كاتوزيان)

   حقوق تجارت:

   1ـ قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   2 تجارت 2 و 3 (دكتر كاوياني)

   3ـ ورشكستگي و تصفيه امور ورشكستگي (دكتر اسكيني)

   منبع تكميلي: قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني (دكتر دمرچيلي، حاتمي و مرداني)

   حقوق بين‌الملل عمومي:

   1ـ  حقوق بين‌الملل عمومي دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش2ـ جزوه حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 3ـ بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي دكتر رضا موسي‌زاده، نشر ميزان4ـ حقوق بين‌الملل عمومي دو جلدي، دكتر  باقر ميرعباسي، نشر ميزان  5ـ حقوق معاهدات بين‌المللي، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي ، انتشارات گنج دانش  6ـ سازمان‌هاي بين‌المللي، دكتر رضا موسي زاده، نشر ميزان  7ـ حقوق بين‌الملل عمومي، دكتر هوشنگ مقتدر  8ـ كنوانسيون حقوق معاهدات بين‌المللي 1969 وين  9ـ منشور سازمان ملل متحد  10  كنوانسيون 1982 حقوق درياها  11ـ كنوانسيون 1961 وين در خصوص حقوق ديپلماتيك و 1963 وين درخصوص حقوق كنسولي 13ـ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري

   حقوق بين‌الملل خصوصي:

   1ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري، نشر آگه 2ـ حقوق بين‌الملل خصوصي، نجادعلي الماسي، نشر ميزان
   3ـ مواد 5تا 9 ،  961 تا 991  ،  1002 تا 1010 ،  1060 تا 1061 ، ‌ 1295 تا 1296  از قانون مدني 4ـ مواد 305، 306 ، 590  و 591 از قانون تجارت

  5ـ مواد 10 تا 25  و 144 تا 148 و 291 تا 294  از قانون آيين دادرسي مدني  6ـ  ماده 169  قانون اجراي احكام مدني و اصل 41 قانون اساسي .

 

عنوان درس ضريب
متون حقوقي
حقوق مدني
حقوق تجارت
بين‌الملل عمومي
بين‌الملل خصوصي
2
2
1
1
1

 

موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت   …………..    www.jafarzadehlawfirm.com

حقوق بین الملل

1-حقوق بین الملل عمومی؛ کتاب دکتر ضیایی بیگدلی و جزوه های دکتر بیگ زاده حتی الامکان نسخه های جدیدتر. بدون تردید مهم ترین ماده درسی در آزمون حقوق بین الملل همین درس می باشد. شاید احساس کنید آنقدری که برای این درس وقت صرف کرده اید چیزی عایدتان نشده است. چندان نگران نباشید تقریبا همه در اوایل مطالعه ی خود چنین احساسی دارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع این باشد که دانشجویان در دوره ی کارشناسی واحدهای درسی کمی از حقوق بین الملل را میگذرانند و در نتیجه آن طور که با سایر دروس ارتباط برقرار می کنند با این درس مأنوس نمی شوند. بنابراین توصیه می شود با خیال راحت به مطالعه خود ادامه دهید ان شاءالله خیلی زود این احساس برطرف خواهد شد. از متن عهد نامه ها غافل نباشید و علاوه بر منابع مذکور به طور ویژه منشور ملل متحد، اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ را مطالعه بفرمایید.

۲-زبان و متون حقوقی؛ دومین درس از جهت اهمیت و به قول دوستان سکوی پرش داوطلبان، درس زبان است.برای این درس توصیه می شود حتما علاوه بر کتاب هایی مثل ۵۰۴ و لغات ضروری تافل مجموعه سوالات زبان عمومی سال های اخیر رشته های مختلف علاوه بر حقوق را مورد توجه ویژه قرار دهید. زیرا مجموعه ی این سوالات بسته ای از لغات ارزشمند مورد عنایت طراحان سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می­دهد.منظور از این سوالات تمام قسمت های سوال می باشد زیرا بعد از انجام این کار متوجه خواهید شد بسیاری از گزینه های اشتباه آزمون های قبلی در سال های بعد به عنوان پاسخ صحیح مورد سوال قرار گرفته اند. ضمنا برای بخش تخصصی حتی المکان درک مطلب خود را تقویت کنید زیرا پاسخ به این سوالات بیش از آن که از شما سواد حقوقی به زبان انگلیسی طلب کند فهم متن را می خواهد. با وجوداین لازم است تا حدودی با استفاده از منابع موجود ترجیحا کتاب Law text با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی نیز آشنا باشید.

۳-حقوق اساسی؛ کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی و جلد دوم کتاب دکتر محمد هاشمی
تسلط بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهم امور در مطالعه این درس می باشد. همچنین با توجه به اشباع سوالات این قانون به جهت طرح سوال های متعدد از آن، در سال های اخیر توجه طراحان سوال معطوف به قوانین عادی با موضوع حقوق اساسی شده است بنا براین از این قوانین و آیین نامه ی نهادهای اساسی که نام آن ها در قانون اساسی آمده غافل نشوید.

۴-حقوق بین الملل خصوصی؛ کتاب مرحوم دکتر محمد نصیری و دکتر الماسی. متن مواد مرتبط با این درس را از روی قانون مدنی با دقت مطالعه بفرمایید. با توجه به حجم کم این درس و روانی مطالب آن معمولا داوطلبان آن را بالا می زنند. با کمی دقت در آزمون، خواهید توانست درصد بالایی را کسب کنید

۵-حقوق مدنی تعهدات؛ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
مواد مرتبط با بحث تعهدات از جمله مواد ۱۸۳تا ۳۳۷ قانون مدنی را چندین بار از روی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان مطالعه بفرمایید. مبحث وقایع حقوقی اگرچه از سر فصل های درس حقوق تعهدات می باشد با وجود این از سال ۸۲ به این سو مورد سوال نبوده و بنابراین مطالعه ی کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان چندان ضرورتی ندارد ولی مواد مربوط به این موضوع در قانون مدنی(مواد ۳۰۱تا۳۳۷) را از باب محکم کاری مد نظر داشته باشید. هم چنین مواد مربوط به خیارات را از قسمت انتهایی بیع در قانون مدنی مطالعه بفرمایید.

*مهارت تست زنی خود را تقویت کنید. کتاب های طبقه بندی شده نسبت به کتاب هایی که به ترتیب سال تست ها را ذکر کرده اند ترجیح دارند. همراه مطالعه به تدریج تست هم بزنید و لزومی ندارد بعد از اتمام همه دروس تازه شروع به تست زدن کنید ولی حداقل ۴۸ ساعت فاصله بین مطالعه و تست زدن در هر مبحث ضروری به نظر میرسد.

عنوان درس ضريب
متون حقوقي
بين الملل عمومي
حقوق اساسي
حقوق مدني (تعهدات)
بين الملل خصوصي
2
2
1
1
1

 

منابع حقوق بین الملل و تجارت بین الملل - دفتر حقوقی جعفرزاده

منابع حقوق بین الملل و تجارت بین الملل – دفتر حقوقی جعفرزاده


کلید واژه ها : - - - - - - - - - -