به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل با ضرایب آنها

موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت   …………..    www.jafarzadehlawfirm.com

حقوق تجارت بین الملل

زبان عمومی و تخصصی:

   ۱ـ Law made simple، ترجمه اسماعیل صغیری (نشر میزان)

   ۲ـ A level and AS level law، ترجمه محمد تقی رفیعی (انتشارات مجد)

   ۳ـ Law texts، دکتر گودرز افتخار جهرمی

   ۴ـ Oxford’s law dictionary

   ۵ـ ۵۰۴ words

   ۶ـ Essential words for Toefl

   * جهت مطالعه‌ی زبان تخصصی مطالعه هریک از کتب فوق کفایت می‌کند.

   حقوق مدنی:

   ۱ـ اشخاص و محجورین (دکتر اسدالله امامی و قاسم‌زاده) ۲ـ اموال و مالکیت (دکتر کاتوزیان)،۳ـ اعمال حقوقی (دکتر کاتوزیان) ۴ـ وقایع حقوقی (دکتر کاتوزیان) ۵ـ مختصر حقوق خانواده (دکتر صفایی) ۶ـ درس‌هایی از عقود معین ۱ (دکتر کاتوزیان)  ۷ـ درس‌هایی از عقود معین ۲ (دکتر کاتوزیان)   ۸ـ کتاب شفعه و وصیت و ارث (دکتر کاتوزیان) و مبحث ارث از کتاب ارث (دکتر شهیدی)

    منبع تکمیلی: قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (دکتر کاتوزیان)

   حقوق تجارت:

   ۱ـ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)

   ۲ تجارت ۲ و ۳ (دکتر کاویانی)

   ۳ـ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی (دکتر اسکینی)

   منبع تکمیلی: قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی (دکتر دمرچیلی، حاتمی و مردانی)

   حقوق بین‌الملل عمومی:

   ۱ـ  حقوق بین‌الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، انتشارات گنج دانش۲ـ جزوه حقوق بین‌الملل عمومی، دکتر ابراهیم بیگ‌زاده، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۳ـ بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی دکتر رضا موسی‌زاده، نشر میزان۴ـ حقوق بین‌الملل عمومی دو جلدی، دکتر  باقر میرعباسی، نشر میزان  ۵ـ حقوق معاهدات بین‌المللی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی ، انتشارات گنج دانش  ۶ـ سازمان‌های بین‌المللی، دکتر رضا موسی زاده، نشر میزان  ۷ـ حقوق بین‌الملل عمومی، دکتر هوشنگ مقتدر  ۸ـ کنوانسیون حقوق معاهدات بین‌المللی ۱۹۶۹ وین  ۹ـ منشور سازمان ملل متحد  ۱۰  کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها  ۱۱ـ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص حقوق دیپلماتیک و ۱۹۶۳ وین درخصوص حقوق کنسولی ۱۳ـ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

   حقوق بین‌الملل خصوصی:

   ۱ـ حقوق بین‌الملل خصوصی، دکتر محمد نصیری، نشر آگه ۲ـ حقوق بین‌الملل خصوصی، نجادعلی الماسی، نشر میزان
   ۳ـ مواد ۵تا ۹ ،  ۹۶۱ تا ۹۹۱  ،  ۱۰۰۲ تا ۱۰۱۰ ،  ۱۰۶۰ تا ۱۰۶۱ ، ‌ ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۶  از قانون مدنی ۴ـ مواد ۳۰۵، ۳۰۶ ، ۵۹۰  و ۵۹۱ از قانون تجارت

  ۵ـ مواد ۱۰ تا ۲۵  و ۱۴۴ تا ۱۴۸ و ۲۹۱ تا ۲۹۴  از قانون آیین دادرسی مدنی  ۶ـ  ماده ۱۶۹  قانون اجرای احکام مدنی و اصل ۴۱ قانون اساسی .

 

عنوان درس ضریب
متون حقوقی
حقوق مدنی
حقوق تجارت
بین‌الملل عمومی
بین‌الملل خصوصی
۲
۲
۱
۱
۱

 

موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت   …………..    www.jafarzadehlawfirm.com

حقوق بین الملل

۱-حقوق بین الملل عمومی؛ کتاب دکتر ضیایی بیگدلی و جزوه های دکتر بیگ زاده حتی الامکان نسخه های جدیدتر. بدون تردید مهم ترین ماده درسی در آزمون حقوق بین الملل همین درس می باشد. شاید احساس کنید آنقدری که برای این درس وقت صرف کرده اید چیزی عایدتان نشده است. چندان نگران نباشید تقریبا همه در اوایل مطالعه ی خود چنین احساسی دارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع این باشد که دانشجویان در دوره ی کارشناسی واحدهای درسی کمی از حقوق بین الملل را میگذرانند و در نتیجه آن طور که با سایر دروس ارتباط برقرار می کنند با این درس مأنوس نمی شوند. بنابراین توصیه می شود با خیال راحت به مطالعه خود ادامه دهید ان شاءالله خیلی زود این احساس برطرف خواهد شد. از متن عهد نامه ها غافل نباشید و علاوه بر منابع مذکور به طور ویژه منشور ملل متحد، اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ را مطالعه بفرمایید.

۲-زبان و متون حقوقی؛ دومین درس از جهت اهمیت و به قول دوستان سکوی پرش داوطلبان، درس زبان است.برای این درس توصیه می شود حتما علاوه بر کتاب هایی مثل ۵۰۴ و لغات ضروری تافل مجموعه سوالات زبان عمومی سال های اخیر رشته های مختلف علاوه بر حقوق را مورد توجه ویژه قرار دهید. زیرا مجموعه ی این سوالات بسته ای از لغات ارزشمند مورد عنایت طراحان سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می­دهد.منظور از این سوالات تمام قسمت های سوال می باشد زیرا بعد از انجام این کار متوجه خواهید شد بسیاری از گزینه های اشتباه آزمون های قبلی در سال های بعد به عنوان پاسخ صحیح مورد سوال قرار گرفته اند. ضمنا برای بخش تخصصی حتی المکان درک مطلب خود را تقویت کنید زیرا پاسخ به این سوالات بیش از آن که از شما سواد حقوقی به زبان انگلیسی طلب کند فهم متن را می خواهد. با وجوداین لازم است تا حدودی با استفاده از منابع موجود ترجیحا کتاب Law text با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی نیز آشنا باشید.

۳-حقوق اساسی؛ کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی و جلد دوم کتاب دکتر محمد هاشمی
تسلط بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهم امور در مطالعه این درس می باشد. همچنین با توجه به اشباع سوالات این قانون به جهت طرح سوال های متعدد از آن، در سال های اخیر توجه طراحان سوال معطوف به قوانین عادی با موضوع حقوق اساسی شده است بنا براین از این قوانین و آیین نامه ی نهادهای اساسی که نام آن ها در قانون اساسی آمده غافل نشوید.

۴-حقوق بین الملل خصوصی؛ کتاب مرحوم دکتر محمد نصیری و دکتر الماسی. متن مواد مرتبط با این درس را از روی قانون مدنی با دقت مطالعه بفرمایید. با توجه به حجم کم این درس و روانی مطالب آن معمولا داوطلبان آن را بالا می زنند. با کمی دقت در آزمون، خواهید توانست درصد بالایی را کسب کنید

۵-حقوق مدنی تعهدات؛ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
مواد مرتبط با بحث تعهدات از جمله مواد ۱۸۳تا ۳۳۷ قانون مدنی را چندین بار از روی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان مطالعه بفرمایید. مبحث وقایع حقوقی اگرچه از سر فصل های درس حقوق تعهدات می باشد با وجود این از سال ۸۲ به این سو مورد سوال نبوده و بنابراین مطالعه ی کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان چندان ضرورتی ندارد ولی مواد مربوط به این موضوع در قانون مدنی(مواد ۳۰۱تا۳۳۷) را از باب محکم کاری مد نظر داشته باشید. هم چنین مواد مربوط به خیارات را از قسمت انتهایی بیع در قانون مدنی مطالعه بفرمایید.

*مهارت تست زنی خود را تقویت کنید. کتاب های طبقه بندی شده نسبت به کتاب هایی که به ترتیب سال تست ها را ذکر کرده اند ترجیح دارند. همراه مطالعه به تدریج تست هم بزنید و لزومی ندارد بعد از اتمام همه دروس تازه شروع به تست زدن کنید ولی حداقل ۴۸ ساعت فاصله بین مطالعه و تست زدن در هر مبحث ضروری به نظر میرسد.

عنوان درس ضریب
متون حقوقی
بین الملل عمومی
حقوق اساسی
حقوق مدنی (تعهدات)
بین الملل خصوصی
۲
۲
۱
۱
۱

 

منابع حقوق بین الملل و تجارت بین الملل - دفتر حقوقی جعفرزاده

منابع حقوق بین الملل و تجارت بین الملل – دفتر حقوقی جعفرزاده


کلید واژه ها : - - - - - - - - - -
'