به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

دکترجهانگیر خبر داد :اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان واجدشرایط

در پی ابلاغ بخشنامه نحوه اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان واجدشرایط از سوی آیت الله آملی لاریجانی، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوراین بخشنامه را تشریح کرد.
دکتر «اصغر جهانگیر » اظهارکرد: این بخشنامه 2 گروه از زندانیان را در برمی‌گیرد که عبارتند از زندانیان محکوم به حبس و زندانیانی که فقط به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌برند که براساس این بخشنامه مقرر شده است تا واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و اخذ تأمین مناسب برای 15 روز اول سال مرخصی ارائه کنند.وی ادامه داد: همچنین برای گروهی از زندانیان این مرخصی به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید است.جهانگیر با تأکید بر اینکه هدف از اینگونه مرخصی‌ها نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز است، بیان کرد: ریاست قوه قضاییه در این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده‌اند که بسیاری از مددجویان بتوانند از این مرخصی استفاده کنند.وی درخصوص زندانیان واجد شرایط بهره‌مندی از این بخشنامه هم تصریح کرد: زندانیان محکوم به حبس، شامل 5 گروه زندانی از جمله محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس، محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل 1 سال حبس، محکومین به حبس بیش از 5 سال تا 10 سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس، محکومین به حبس بیش ازیک سال تا 5 سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، محکومین به  یکسال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مشمول این مرخصی هستند.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین گفت: البته این بخش از بخشنامه یک تبصره نیز دارد که براساس آن محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی دریافت خواهند کرد.جهانگیر درخصوص زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند نیز ادامه داد: این گروه از زندانیان 2 بخش هستند؛ محکومینی که به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن بیش از 30 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس و محکومینی که به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن بیش از 10 میلیون و حداکثر 30 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.وی افزود: البته محکومین به جزای نقدی که مقدار باقی مانده آن تا 10 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی دریافت خواهند کرد.وی درباره محکومین جرائم غیر عمدی و محکومین مالی نیز گفت: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود، مرخصی این افراد برای 15 روز دیگر نیز قابل تمدید است.

کلید واژه ها : - - - - - - - - - - - - -