به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

درخواست ستاد حقوق بشر برای توجه ویژه به حقوق شهروندی در برنامه ششم

معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین الملل قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از مکاتبه دبیر ستاد حقوق بشر با معاون رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور توجه ویژه به حقوق شهروندی در برنامه ششم توسعه خبر داد.

international attorney in iran- موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت

international attorney in iran- موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندی و جایگاه والای حقوق ملت در قانون اساسی، قوانین موضوعه کشوری و سایر اسناد بالا دستی و نظر به سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، و بویژه تاکید ریاست محترم جمهوری در حوزه حقوق شهروندی که ستاد حقوق بشر آن را در اسناد بین‌المللی نیز مطرح کرده است، دبیر ستاد از رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی تدوین برنامه ششم توسعه، درخواست کرد تا موضوعات مربوط به حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف در این برنامه به نحو مناسبی مدنظر قرار گیرد. وی همچنین از برگزاری آموزش دوره‌های جدید حقوق بشر و حقوق شهروندی به قضات، مسئولان ذیربط و دانشجویان و کارآموزان قضایی خبر داد. معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر یکی از رسالت‏های ستاد حقوق بشر را هنجارسازی و آموزش در حوزه حقوق بشر دانست و افزود: در این خصوص با مساعدت معاونت توسعه منابع انسانی قوه قضاییه، اقدامات متعددی تاکنون برنامه‌ریزی و اجرا شده و برخی از آنها نیز در حال اجرا است. وی عنوان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حقوق بشری برای دانشجویان که تاکنون دو دور آن در دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علوم قضایی و با حضور دانشجویان دانشگاه‌های مختلف برگزار شده است، از اقدامات ستاد حقوق بشر است. معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر گفت: در این دوره‌ها، موضوعاتی از قبیل مبانی اسلامی حقوق بشر، نقد گفتمان غربی و اومانیستی حقوق بشر، حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، حقوق بشر در جهان معاصر و چالش‌های پیش‌رو، حقوق بشر و اسناد بین‌المللی در مراجع قضایی، نظام بین‌المللی حقوق بشر، سازوکارهای یو.پی.آر، بایدها و نبایدهای نحوه مواجهه ایران با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، نقش سازمان‌های مردم نهاد در نظام بین‌المللی حقوق بشر توسط اساتید مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: در هر دو دوره، گواهی پایان دوره از طرف ستاد حقوق بشر و دانشگاه برگزارکننده به شرکت‌کنندگان اعطا شد. غریب‌آبادی با اشاره به تفاهمنامه موجود بین ستاد حقوق بشر و معاونت توسعه منابع انسانی قوه قضاییه، افزود: کاربرد حقوق بشر در نظام قضایی، حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، مبانی حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر و آثار تصمیمات قضایی در حوزه حقوق بشر در قالب دوره‌های آموزشی متمرکز به قضات و کارآموزان قضایی در تهران و استان‌ها ارائه می‌شود.


کلید واژه ها : - - - - - - - - -