به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده

دیدار مسئولین دانشگاه سوربن فرانسه با رئیس و مشاوران مرکز امور حقوقي بين المللي نهاد رياست جمهوري

آقایان پروفسور بونیسو (معاون روابط بین الملل پانتئون ـ سوربن دانشگاه پاریس و پروفسور لوازو رئیس دانشکده حقوق دانشگاه پانتئون سوربن به دعوت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به ایران آمدند و به مدت سه روز (14ـ17 دی) میهمان مرکز حقوقی بین المللی بودند. هدف از این سفر تبادل نظر و همکاریهای علمی در زمینه موضوعات حقوق بین الملل، حقوق اتحادیه اروپا و بررسی امکان انعقاد قرارداد همکاری علمی و تحقیقاتی دو جانبه و تبادل استاد و دانشجو و انجام سخنرانی برای دانشجویان حقوق در تهران بوده است. ایشان با رئیس و مشاوران حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی دیدار و گفتگو کردند و در زمینه موضوعات حقوقی مختلف تبادل نظر نمودند؛ ایشان همچنین با مسئولین دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، و دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات) و رئیس و استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دیدار و گفتگو کردند و درخصوص نظام آموزش تحصیلات تکمیلی حقوق در فرانسه و «طرح بازنگری در حقوق قراردادها در فرانسه» سخنرانی نمودند .

نشست مديران دانشگاه سوربن و مديران مركز حقوقي بين المللي ايران

نشست مديران دانشگاه سوربن و مديران مركز حقوقي بين المللي ايران


کلید واژه ها : - - - - - - - - - -