به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده
مطالب برچسب : تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

رای وحدت رویه شماره 724 – نحوه تغییرکاربری اراضی...

رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین شماره۱/۶۱۳۰/هـ ۲۴/۰۲/۱۳۹۱ رأی...