به پایگاه اینترنتی موسسه حقوقی بین المللی حامیان عدالت جعفرزاده خوش آمدید - این موسسه آماده همکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های امور حقوقی و کیفری اعم از داخلی و بین المللی می باشد - Welcome to the website of the Jafarzadeh Law Firm _ International & Domestic LAW
موسسه حقوقی جعفرزاده
مطالب برچسب : حکم دادگاه

برای اجرای مطلوب اصل 160، حدود وظایف وزیر باید مشخص...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: برای اجرای مطلوب اصل 160، حدود وظایف وزیر باید مشخص شود  وزیر دادگستری گفت که طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در...